خــــــواب بـــــــــــازی

باید از تکنیکهای جدید و شناخته شده استفاده کرد و از تکرارهای احمقانه جلوگیری کرد.
باید دنیای خود را طوری ساخت،که غیر قابل قیاس با دنیای دیگران باشه.
که حتی معیارهای کهنه ای ، کار انسان رو قضاوت نکنه.
معیارها هم باید مثل تکنیکها باشد.مطابق با قوانین ناشناخته و غیر قابل برسی
مثل یک دیوانه ...
نمی توانیم چیزی رو اصلاح کنیم.
بهتره کسی ندونه ، که این اثر ادم ضعیف و نالایق هست که فقط شانس.
درد آوره ...
وقتی معجزه ای در کاره که یک اثر زیبا خلق میشه. که باید از اون ، بســـــان یک
معبد مقدس محافظت کرد.
نباید فهمید کســـی ...
که خالقش یک ادم پســـت و ضعیـــــف
که به خاطر اندیشهای مالیخولیایی ادمی پســـت تر ، تنزل پیدا کرده.

 

حاصل نگارش برادر عزیزم " مهدی ترابی"

تاريخ سـاعت 8:16 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |
     بـالـاتـر اَز سـیـاهـی هَـم “رَטּـــگ ” هـسـت . . .


                                                                                    مـثـل


                                                                     رنـگ ِ ایـن روزهـای ِ مـטּ !


ادامـــه مطلب
تاريخ سـاعت 11:52 AM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |


چه با خشونت میگذراند سردی روزهایش را...از لزجی این روزها لزج ترم

روحی در تنم نیست، دیگر این روح از حد جسم محدودم خارج گشته.

ذهنم درد میکند از این همه افکار پریشان و بهم ریخته ی یک انسان مازوخیستی که دیگر توان همراهیش را ندارد ، کـــــــــــــاش میشد تهی کرد مغز را از هر آنچه مرا درگیر خود کرده، بیایید کمی به هیچ چیز از همه چیز فکر کنیم، بیایید کمی رها شویم، کمی دورتر از همه ی

خاطرات لعنتــــــی

آدمای لعنتـــــــــی

زندگی لعنتــــــــی


پــــایـــــــان.
تاريخ سـاعت 10:34 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

 


هر روز مقداری از دوسـت داشتنت را تزریق بدنم میکنم

نــه، انگار فایده ای ندارهـ...

هر چقدر دُز این عشق لعنتی رو میخوام کــم کنم بیشـــتر معتادت میشم+ مخاطب خاصی نداره

تاريخ سـاعت 3:40 AM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

                      

                                                                        
                                  

تاريخ سـاعت 1:2 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

 


((مسیح کلمه بود، کلمه ی مقدسی که خداوند او را القا کرد.اما شما چی هستید؟ یه مشت کلمه ی مهمل و بی معنا و پوچ. یه مشت کلمه ی زشت و رکیک. درسته که هرکس یه کلمه ست، اما معناش رو خودِش میسازه و زندگی- اگه شما عوضی ها شعور فهمش رو داشته باشید- یعنی کلمات در بازی.

کلمات منظورم همه ی کلماته، هرمعنایی که داشته باشند یا نداشته باشند، مقدس باشند یا پوچ، زشت باشند یا زیبا، توی یه چیز مشترک اند. یعنی وقتی خوب به اون ها نگاه کنید میبینید که با همه ی فرقایی که باهم دارند، از یه نظر به هم شبیه اند، از یه نظر همشون سر و ته یک کرباس اند، می دونید اون چیز چیه؟ همشون پر از اندوه اند.

از دل هر کلمه، همه ی کلمه ها- هر قدر هم که شاد باشند- یواش یواش چیزی شور شفاف تراوش می کنه.چیزی که بهِ ش می گند اندوه.این طوری هاست که اگه ته اقیانوس یا روی قله های کوه هم مخفی شده باشید، اون مایعِ شور و شفاف میاد سراغ تون. این طوری هاست که از درون ویران می شید. ذره ذره ذوب می شید و توی اون مایع غرق می شید. یعنی توی اون مایع حل می شید.))

تاريخ سـاعت 9:23 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

من ایمان دارم آب خیس است!
آتش گرم است!
و چند ایمان دیگر
از این دست!
خیال بد نکن
ایمان تو را پیش از این داشته ام
اما اکنون
هرگز هرگز
ایمان تو سراسر کشک است
از اذانی در گوش
ختنه سورانی پر جوش!
قرآنی بر طاقچه یا بر دوش
و آخر هفته
سکس پارتی و بانگ نوشانوش
و صبح جمعه شاید
غسلی مصفا به زیر دوش!
ایمان تو کشک است
من کشک دوست دارم
ولی ایمان تو را نه!
ایمان تو
در بهترین حالت فقط اشک است!!!

تاريخ سـاعت 12:18 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

اينجا جايی هست که زن هايش باکره هستن دختر هايش حامله اينجا جايی هست که مرد هايش عقيم هستن پسر هايش چند کاره...

تاريخ سـاعت 1:29 AM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

سیب از درخت افتاد.../ ستاره از آسمان.../ تو از دماغ فیل.../ من از پل صراط.../ گاهی فرقی نمیکند از کجا.../ سرنوشت مشترکی است.../ ســـقــــوط ...

تاريخ سـاعت 0:52 AM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

             


تو : من دیگه دارم میرم


من : کی برمیگردی ؟!

تو : زود ...

من : زود ؟!

تو : اوهوم

من : باشه پس منتظرت میمونم

تو : نه نمون

من : چرا ؟؟!!

تو : ...


{حال این روزهام تعریفی نداره، برام دعا کنید دوستان}

تاريخ سـاعت 10:13 PM نويسنده آدم الـکـــــــــی| |

miss-A